Využití sálu sokolovny

Pondělí

Úterý :    17.30 – 19.00   Pilates, Tabata

                  19.00 – 22.00  Oddíl stolního tenisu

Středa :  16.30 – 18.30 Taekwondo děti

                  19.00- 22.00 Šipky

Čtvrtek : 17.30 – 19.00  Pilates

Pátek :    16.30 – 18.30  Taekwondo děti

Sobota :  19.00 – 22.00  oddíl stolního tenisu

V letních měsících, v rámci činnosti oddílu všestrannosti, probíhají nepravidelné tréninky na hřišti před sokolovnou, např. nohejbal a další venkovní sporty…

Upozornění pro návštěvníky areálu

Upozorňujeme, že  je tento areál soukromým majetkem T.J. Sokol Březnice.

Tím pádem odpovědní členové výboru rozhodují o pohybu osob nejen v budově sokolovny, ale také v přilehlých venkovních prostorech.

V případě nevhodného chování budou takové osoby z areálu vykázány.

Za pohyb dětí v celém areálu TJ Sokol Březnice zodpovídají rodiče!!!